آخرین انسان

آرام آرام 

به سمت پله ها می رفت

 پرپیچ‌و خم 

چراغ ها نوبت به نوبت چشمک می زدند

 اما دنبالش بودند

 او آخرین بود

 نفس نفس می زد 

در پشت سرش شکست

 به عقب نگاه نمی کرد

 فقط سریع شروع به حرکت کرد 

پله ها را دو به دو پشت سر می گذاشت 

صدای پایی از پشتش نمی آمد 

خنده ای ترسناک تمام پله ها را دربر گرفته بود 

از بالا

پله ها،

لامپ ها

در تاریکی مطلق فرو می رفتند 

سیاهی زیر پایش را هم در بر گرفت 

چیزی شبیه به مه

اما سیاه

 دیگر زانو هایش را هم نمی دید

چه برسد به پله ها 

نفس نفس می زد 

عرق کرده بود

 سعی می کرد سریع و سریع تر قدم بردارد 

اما پله ها تمامی نداشتند 

پایش به روی لبه پله ای لیز خورد

 به زمین افتاد

 وقتی خواست برخیزد

 تاریکی او را در بر گرفت.

لطفا به این متن نظر دهید.

نویسنده : علیرضاهزاره 

Alireza Hezareh

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *